RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

“CSILLOGTASSA MEG FŐZŐTUDOMÁNYÁT, NYERJEN EGY FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYT A METRO-VAL” NYEREMÉNYJÁTÉK


 1. A Nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója:

A nyereményjáték szervezője a METRO Kereskedelmi Kft. (13-09-069282; 2040 Budaörs, Keleti u. 3.), promóciós nyereményjátékokat (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.


 1. A Nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítói:

A METRO Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Szervező) megbízásából a Wonderduck Agency Zrt. (01-10-046174, 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1. , továbbiakban: Lebonyolító1) és a METSPA Beszerzési és Kereskedelmi Kft. (13-09-069818; 2040 Budaörs, Keleti u. 3., továbbiakban: Lebonyolító2; a továbbiakban együttesen: Lebonyolítók) a Nyereményjáték szervezésének egyes aspektusaihoz kapcsolódó és annak lebonyolítását összefüggő feladatokat (ideértve különösen a kapcsolódó szerződések megkötését és teljesítésük figyelemmel kísérését) teljesíti.

 1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek:

A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult személy (ideértve az egyéni vállalkozót is e minőségében), akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, betöltötte 18. életévét, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A Játékos a Nyereményjátékban csak a saját nevére szóló METRO kártyájával vehet részt, azzal regisztrálhat.
A játékból ki vannak zárva az alábbi személyek:
- Szervező,
- Lebonyolító1,
- Lebonyolító2,
- Szilágyi és Tsa Bt.
valamint a fentiek teljesítésbe bevont közreműködői,vezető tisztségviselői, alkalmazottai, továbbá ezek hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (2) bekezdése),
valamint a METRO magyarországi áruházaiban meghirdetett nyílt napokon napijeggyel vásárlók, továbbá a METRO kiszállítás keretében, metromax és metroirodaszer webshopban vásárló vevők

 1. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

A nyereményjáték időtartama az alábbi: 2018.09.26. – 2018.10.22.
A nyereményjátékban a 3.) pontban meghatározott személyek közül azok vehetnek részt, akik:

 1. Sorsjegy megszerzése: a nyereményjáték időtartama alatt, azaz 2018.09.26. – 2018.10.22. között , a 2018.09.26 és 2018.10.09. között a 2018/21 akciós katalógusban a promócióban szereplő termékek közül, vagy a 2018.10.10. és 2018.10.22 között az 2018/22 akciós katalógusban a promócióban szereplő termékek közül legalább összesen nettó 3000 Ft értékben egy számlán (egy tranzakció) akciós árut vásárolnak bármely magyarországi METRO Áruházban. Az adott akciós periódushoz tartozó, nyereményjátékban résztvevő termékek listája az aktuális METRO katalógusban megtalálható.  
 2. Főzőverseny játékrész: az 1.) pontban meghatározott feltételek szerinti vásárlás után Játékos sorsjegyet kap. A Játékos a sorsjegyen található felület lekaparását követően megszerzett kódot és egy, a szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő saját recepjét a www.metronyerohetek.hu oldalra feltöltve és a feltételeket elfogadva indulhat a Főzőversenyen való részvételért, az erre vonatkozó további feltételeket a jelen szabályzat 5.2 pontjában találja. A kód azonosításra szolgál, az egyes kódok külön jogokkal nem bírnak, önmagukban nem jelentenek nyereményt.
 3. Mastercard nyereményjáték rész: továbbá az a Játékos, aki a 4.1) pontban meghatározott termékekből egy alkalommal legalább összesen nettó 3.000 Ft értékben vásárol és a vásárlása ellenértékét Mastercard vagy Maestro bankkártyával egyenlíti ki, a vásárlása során megkapott sorsjegyen található kód segítségével a www.metronyerohetek.hu weboldalra történő regisztráció útján részt vehet a másik, sorsolásos nyereményjátékban, melynek nyereménye 15 db, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű METRO vásárlási utalvány.
 4. Egyetlen sorsjeggyel tehát egy alkalommal lehetséges regisztrálni, ugyanakkor az említett regisztráció mind a 4.2), mind a 4.3) pont alá tartozó nyereményjátékokra való jelentkezésre is szolgálhat, attól függően, hogy a Játékos a honlapon mindkét alponthoz kifejezetten csatlakozik-e.

  MASTERCARD GARANTÁLT AJÁNDÉK (nem szükséges sorsjegy, illetve regisztráció a honlapon):
  Az a Játékos, aki a 4.1) pontban meghatározott termékekből egy alkalommal egy tranzakcióban összesen legalább nettó 9.000 Ft értékben Mastercard vagy Maestro bankkártya használatával vásárol, az érintett METRO áruház vevőszolgálatán a vásárlást követően kiállított számla bemutatása ellenében – amennyiben a nyereményjáték ideje alatt, azaz 2018.09.26. – 2018.10.22. közötti első 3.000 vásárló (az az első 3.000 vásárló, aki e pont szerint bemutatja az adott számlát jogosult erre az Azonnali utalványra) egyike - azonnali bruttó 1.000 Ft értékű METRO vásárlási utalvány átvételére jogosult (a továbbiakban: Azonnali Utalvány).
  Számlánként egyetlen, bruttó 1.000 Ft értékű Azonnali Utalvány adható ki (akkor is, ha a vásárlás a 9000 Ft többszöröse). 2018.09.26. – 2018.10.22. között tehát mindösszesen 3.000 db Azonnali Utalvány adható ki. Az Azonnali Utalványok a következő METRO vásárláskor beválthatóak a magyarországi METRO áruházakban. 2018. december 31-ig az áruházak nyitvatartási idejében, amennyiben a vásárlás értéke eléri, vagy meghaladja a bruttó 1000 Ft-ot. Az utalvány készpénzre, vagy egyéb pénzeszközre nem váltható, abból készpénz, vagy visszatérítés vissza nem adható. Az Azonnali utalvány másolása és sokszorosítása tilos, át nem ruházható. Az utalvány elvesztése, megrongálódása esetén nincs mód annak pótlására, ezzel kapcsolatosan minden igényérvényesítést a Szervező kizár.
  1. A Nyereményjáték menete(i):

  Sorsjegy megszerzése
  Vásároljon a nyereményjáték időtartama alatt bármely magyarországi METRO Áruházban a Nyereményjátékban meghírdetett promócióban résztvevő termékek közül összesen legalább nettó 3000 Ft értékben egy számlán. A nyereményjátékban résztvevő termékekre elköltött minden nettó 3000 Ft után egy lekaparható felületű sorsjegyet adunk. A fent megjelölt vásárlási összeghatárt a nyereményjátékban szereplő termékekből történő vegyes vásárlással is el lehet érni. Egy vásárlás alkalmával egy számlán maximum 10 db sorsjegy (azaz összesen nettó 30.000 Ft értékű, nyereményjátékban részt vevő termékek vásárlása esetén) adható.
  A sorsjegy átadása csak a vásárlást igazoló számla ellenőrzését követően, azzal egy időben a METRO Áruházak kasszáinál történik. A kasszától való távozást követően sorsjegy átadására vonatkozó igény nem érvényesíthető. Minden számlán megjelölésre kerül az átadott sorsjegyek mennyisége.

  1. Főzőverseny

  Kaparja le a sorsjegyen lévő letakart felületet és a kód segítségével töltse fel saját receptjét annak ételfotójával a www.metronyerohetek.hu oldal megfelelő felületére (a továbbiakban: Pályázat). A receptnek tartalmaznia kell minimum 3 terméket a promócióban szereplő termékek közül, melyet a regisztrációkor meg kell jelölni.
  A regisztráció során a www.metronyerohetek.hu “regisztráció” oldalra fel kell tölteni a  Játékos nevét, METRO kártyaszámát, METRO kártyáján szereplő nevét, email címét, telefonszámát és  sorsjegyének kódját, továbbá egy saját fejlesztésű receptet és egy, a 3 db felhasznált METRO promóciós terméket is tartalmazó fotót az elkészített ételről. A recepttel kapcsolatban meg kell adni a recept típusát, étel nevét, hozzávalókat, elkészítés módját és az étel fotóját.
  Továbbá jelölnie kell, hogy részt kíván venni a METRO Gasztroakadémián megrendezésre kerülő Főzőversenyen. A recept feltöltésével a Játékos vállalja, hogy amennyiben a zsűri kiválasztja a főzőshow-ra, részt vesz az előzetes egyeztetéseken, együttműködik a verseny szervezőivel és elfogadja a versenyfeltételeket. Szavatolja, hogy 2018. november 30-án saját költségén a Főzőshow helyszínére utazik, ott részt vesz a részére megválasztott közéleti személyiséggel, mint főzőpartnerével a páros versenyen 07:00-15:30-ig. A Játékosokat felkérjük majd, hogy kifejezett hozzájárulásával a verseny keretében róla készült felvételek megjelenítésre kerülhessenek rádióban, nyomtatott sajtóban, online felületeken és akár televíziós csatornákon is.
  Egy recepttel való regisztráció akkor tekinthető beérkezettnek és egyben befejezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került, és a Játékos a regisztrációjáról e-mailben is kapott értesítést. A továbbiakban a regisztráció beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. A Játékos sikeres regisztrációjáról egy felugró üzenetben kap tájékoztatást.
  A feltöltött receptek közül egy - elsősorban a METRO Gasztroakadémia séfjeiből álló - szakmai zsűri (továbbiakban: Zsűri) saját szempontjai alapján kiválaszt 10 fő Játékost, akik 2018. november 30-án részt vesznek a főzőshow-ban (ez a játékrész tehát nem függ a véletlentől, hanem a zsűri saját döntése). Ebből a 10 fő Játékosból a zsűri meghatározása alapján 8 fő főz a 8 kisorsolt sztárpárral, akivel közösen készítik el a zsűri által meghatározott ételeket. A fennmaradó 2 fő egymással párban főzi a zsűri által meghatározott ételt. Amennyiben a kiválasztott 10 fő közül a helyszínen nem jelenik meg egy, vagy több fő, a zsűri jogosult meghatározni, hogy a meg nem jelent nyertes helyét hogyan tölti be (pl: ha a 8 főből nem jelennek meg, úgy a 2 főből az egyik, vagy mindkettő lép be az elmaradt fő helyére, stb). Az elkészült ételek vizsgálata alapján a zsűri saját szempontjai alapján állítja majd fel a nyerési sorrendet.  A főzőnapon a zsűri által legjobb 8-nak értékelt étel recept megfőzője a jelen szabályzatban ismertetett konyhai gépek meghatározott tipusát kapja nyereményként, a fennmaradó 2 fő pedig fejenként 1 db bruttó 20.000 Ft értékű élelmiszereket tartalmazó ajándékcsomagban részesül.
  Amennyiben bármely okból valamely nyeremény nem osztható ki, úgy azt a Szervező saját részére visszaveszi, illetve saját döntése alapján használja fel.

  1. Mastercard nyereményjáték

  Az a Játékos, aki a 4.1) pontban meghatározott termékekből egy alkalommal legalább összesen nettó 3.000 Ft értékben vásárol és a vásárlása ellenértékét Mastercard vagy Maestro bankkártyával egyenlíti ki, a vásárlása során megkapott sorsjegyen található kód segítségével a www.metronyerohetek.hu weboldalra történő regisztráció útján részt vehet a másik, sorsolásos nyereményjátékban, melynek nyereménye 15 db, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű METRO vásárlási utalvány.
  Amennyiben a www.metronyerohetek.hu oldalra történő regisztráció során a Játékos nem szeretne részt venni receptjével a Főzőversenyben, valamint ezt jelöli a regisztrációs felületen is (“Nem szeretnék a promóció során a sztárokkal főzni.  Mastercard, vagy Maestro kártyával fizettem a promócióban szereplő termékeket, így csak a nyereménysorsoláson veszek részt!”), attól függetlenül jogosult a 15 db, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű METRO vásárlási utalvány sorsolásán történő részvételre.
  A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).
  A nyerési esélyét növelheti azzal, hogy több sorsjegyet is regisztrál. Egy sorsjeggyel egy recept tölthető fel, illetve kártyás fizetés esetén egyszeres nyerési esélyre érvényes, ugyanakkor egy sorsjeggyel mindkét játéktípusra is lehet pályázni.

  1.  A Nyereményjáték időtartama:

  A Nyereményjáték 2018. szeptember 26. 6:00 órától 2018. október 22. 23:59 óráig tart. A sorsjegyek kiadása 2018. szeptember 26. – 2018. október 22. között a vásárlás időpontjában a promóciós feltételeket teljesítő vásárlóknak a METRO Áruházak pénztáraiban történik az áruházi nyitvatartási időben.
  A sorsjegyek regisztrációja 2018. szeptember 26. 6:00 órától - 2018. október 22-án 23:59 óráig lehetséges (regisztrációs időtartam). A promócióban meghirdetett receptverseny játékrész nyertesei főzőversenyben vesznek részt 2018. november 30-án a METRO Gasztroakadémián (2040 Budaörs, Keleti u. 3.) 07:00 és 15:30 óra között.

  1. Sorsolás és zsűrizés
   • Főzőverseny nyertesei

  Az érvényesen feltöltött receptpályázatok közül a résztvevő receptek rangsorolása 3 témában valósul meg: leves, főétel, desszert. A zsűri a versenyen összesen 10 nyertest hirdet akik a főzőshown részt vehetnek. A zsűri összesen 10 tartaléknyertest is kiválaszt.  A zsűrizés legkésőbb 2018. október 31-én 20.00 lezárul.

   • Mastercard nyereményjáték sorsolása

  E nyereményjáték sorsolására 2018. október 25. napján a Lebonyolító1 székhelyén (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.) kerül sor.
  A Mastercard nyerményjáték sorsoláson (5/B pont szerinti) a Játék regisztrációs időtartama alatt érvényesen regisztrált és a Nyereményjáték személyi és tárgyi feltételeinek megfelelő Játékosok pályázatai vesznek részt. A sorsolás nem nyilvános és Közjegyző jelenlétében történik, ahol nyereményenként 1 db Nyertest és 5 db pótnyertest sorsolnak elektronikus sorsoló program igénybevételével, nem visszatevéses módszerrel.

  1. Nyeremények:    

  A Főzőshow-ban részt vevők számára:

  A 10 kiválasztott versenyző  2018. November 30-án a METRO Gasztroakadémián (2040 Budaörs, Keleti u. 3.) főzőshow-ban vesz részt, ahol a mellé sorsolt főzőpárjával együtt megnyerhetik a helyezéstől függő De’Longhi-Kenwood-Braun nyereményeket, vagy ajándékkosarat.
  1. helyezett versenyzőpár: 2 db ETAM 29.660.SB típusú De’longhi konyhai gép bruttó 219.000 Ft/db értékben
  2. helyezett versenyzőpár: 2 db KMX750WH típusú Kenwood konyhai gép bruttó 119.000 Ft/db értékben
  3. helyezett versenyzőpár: 2 db BLP900BK típusú Kenwood konyhai gép bruttó 89.990 Ft/db értékben
  4. helyezett versenyzőpár: 2 db CGH1020D típusú De’Longhi konyhai gép bruttó 69.990 Ft/db értékben
  5. helyezett versenyzőpár: 2 db EC685.M típusú De’Longhi konyhai gép bruttó 64.990 Ft/db értékben
  6. helyezett versenyzőpár: 2 db JMP600WH típusú Kenwood konyhai gép bruttó 59.990 Ft/db értékben
  7. helyezett versenyzőpár: 2 db JB7192 típusú Braun  konyhai gép bruttó 55.990 Ft/db értékben
  8. helyezett versenyzőpár: 2 db MQ785 típusú Braun konyhai gép bruttó 29.990 Ft/db értékben

   

  A De’Longhi-Kenwood-Braun konyhai gépek itt feltüntetett árai a játékszabályzat publikálása idején érvényes, De’Longhi által ajánlott bruttó fogyasztói árak.
  A 9. és 10. helyezett egyenként bruttó 20. 000 Ft értékű  élelmiszer ajándékcsomagban részesül.
  Minden, a Főzőshown résztvevő Nyertes (1-10. helyezett) – a fent ismertetett nyereménye mellett - egy METRO Gasztroakadémia Gourmet konyhai képzésen is részt vehet térítésmentesen. A képzés 1 főre érvényes, az aktuális Tréningnaptárból egy tetszőlegesen kiválasztott Gourmet konyhai képzésre használható fel.

  A kiválasztott képzésre az alábbi módokon lehet jelentkezni:

  • a www.metro.hu/gasztroakademia oldalon található jelentkezési lap kitöltésével, vagy
  • jelentkezését elküldheti e-mailben a  gasztroakademia@metro.co.hu címre is, vagy
  • a részvételi szándék telefonon történő előzetes jelzésével a +36 23 508 265 telefonszámon.

  A Gourmet konyhai képzés nyeremény 18. életévét betöltött személyre tetszőlegesen átruházható az ajándék utalvány átadásával, vagy az ajándék utalvány sorszámára történő hivatkozással.
  Képzés helyszíne: METRO Gasztroakadémia, 2040 Budaörs, Keleti utca 3.
  A képzés 2019. június 30-ig vehető igénybe.

  • Mastercard vagy Maestro kártyával fizetők számára (MasterCard nyereményjáték)

  15 db, egyenként bruttó 50 000 Ft értékű METRO vásárlási utalvány kerül kisorsolásra azok között, akik a jelen szabályzat 5.3 pontja szerint regisztráltak.
  Az utalványok a  magyarországi METRO áruházakban válthatóak be.
  Az utalványok beváltási határideje: 2018. december 31.
  Az utalvány érvényességi ideje nem hosszabbítható meg.
  Az utalvány nem váltható be autópálya matrica, mobil feltöltő kártya vásárlása során, nem használható fel kiszállítás vagy irodaszer webshop útján történő vásárlás esetén.
  Az utalvány készpénzre, vagy egyéb pénzeszközre nem váltható, abból készpénz, vagy visszatérítés vissza nem adható. Az utalvány másolása és sokszorosítása tilos, át nem ruházható. Az utalvány elvesztése, megrongálódása esetén nincs mód annak pótlására, ezzel kapcsolatosan minden igényérvényesítést a Szervező kizár.

  1. Nyertes értesítése és jogosultság ellenőrzése

  A sorsolást követően a Szervező ellenőrzi rendszerében a nyertes METRO kártyájának érvényességét, a regisztráció során megadott METRO kártyaszám és a hozzátartozó név rendszerbéli azonosságát, továbbá a regisztrációs kód helyességét. A Nyertesek kötelesek megőrizni és bemutatni az eredeti sorsjegyeket, valamint a METRO áruházban kiadott számlát, amelyeket a Lebonyolító ellenőriz a sorsolás után. A fenti feltételek valamelyikének hiánya a nyertes azonnali kizárását és a pótnyertes nyertessé válását vonja maga után a fenti ellenőrzés lebonyolítását követően. A fenti feltételek érvényességének megállapítása során vita esetén a METRO rendszerében rögzített adatok az irányadóak.
  A Lebonyolító1 a Nyertest a sorsolástól számított 5 naptári napon belül értesíti azon az e-mail címen, amelyet a pályázat beküldésekor megadott. Lebonyolító1 a kiértesítést legfeljebb 2 alkalommal (2 egymást követő munkanapon) kísérli meg a fenti elérhetőségen. . Ennek sikertelensége estében további 2 alkalommal a regisztrált telefonszámon is megpróbálja felvenni a nyertessel a kapcsolatot (további 2 naptári napon belül).
    Ennek eredménytelensége esetén a nyertes helyébe a pótnyertes lép. A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, ill. tárgyi feltételeknek. Különösen ide értve azt az esetet, aki nem rendelkezik érvényes METRO vásárlói igazolvánnyal. Ilyen esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.
  A pótnyertesek nyertessé válásának sorrendjét a sorsolásuk időrendisége határozza meg. A pótnyertesek értesítésére és jogosultságuk ellenőrzésére a Nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak. A Nyeremény másra át nem ruházható (kivétel a Gourmet konyhai képzés a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint), és pénzre át nem váltható. A Nyereményekhez, illetve azok átadásához tartozó, azt terhelő közteher-fizetési kötelezettséget kifizetőként Lebonyolító1 vállalja, az egyéb felmerülő költségek (pl. a főzőshowra történő utazással kapcsolatos költség) a Nyertest terhelik.
  A Nyertes köteles együttműködni a Lebonyolítókkal és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a nyertes sorsjegy regisztrációját a sorsolást követő 15. naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény fenti időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Lebonyolító és a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Lebonyolító a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
  A nyereményjátékban történő részvétel jelen játékszabályzat játékos általi megismerését és elfogadását jelenti, ideértve az adatkezelési szabályzatot is. A játékszabályban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  10.) A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a játékszabályzat megtalálhatók a www.metronyerohetek.hu oldalon. A Nyereményjátékkal kapcsolatban további tájékoztatás Szervező Központi Ügyfélszolgálatán kérhető:
  Mobil telefonról: +36-23/50-90-50,
  Vezetékes telefonról: +36-80/50-90-50
  Faxon: +36-1/414-1288
  E-mail: info@metro.co.hu
  A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után, 90 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy játék feltételeit indoklás nélkül egyoldalúan módosítsa, ide értve a Játék szüneteltetését vagy megszüntetését. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, különös tekintettel a www.metronyerohetek.hu honlapra.

  11.) A Nyereményjátékok alatt történő adatkezelés – adatkezelési tájékoztató
  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a Játékosok által a regisztráció során megadott személyes adatokat a nyereményjáték céljából kezelje, továbbá, hogy a Lebonyolító1-et, mint adatfeldolgozót igénybe vegye. Az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását.
  A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása a Játékosok által megadott alábbi személyes adatokra terjed ki:
  A kezelt adatok köre: www.metronyerohetek.hu oldalon megadott vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, METRO Kártyaszám, az egyes nyertesek esetén lakcím. Azon nyertesek, akik a METRO Gasztroakadémia főzőshowján vesznek részt – külön hozzájárulásuk alapján – a róluk készült képmás és hangfelvétel. A sorsjegyek átvételével összefüggésben a Játékos részére kiállított számla száma és a Játékos aláírása.
  Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)
  Az adatkezelés célja: A Játékos Nyereményjátékokban történő részvételéhez szükséges adatok kezelése, a nyertesek értesítése, ajándékok átadása, adókötelezettség megállapítása.
  Az adatkezelés időtartama:  A Szervező a személyes adatokat az utolsó nyeremény átadásáig és az azzal kapcsolatos adózási ill. egyéb kötelezettségek teljesítéséig kezeli.
  Automatikus adatkezelés: Adatfeldolgozó: Wonderduck Agency Zrt. ( Székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1., Adószám: 14468072-2-43)
  Al-Adatfeldolgozó: Szilágyi és Tsa Bt. (Székhely:  1149 Budapest, Kövér Lajos u. 61.,  Adószám: 20942711-2-42. Az al-adatfeldolgozó üzemelteti a nyereményjáték microsite-ot. Ha az érintett gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében az őt megillető jogokat, bármikor a Szervezőhöz fordulhat (Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 2040 Budaörs, Keleti utca 3.; telefon: 06-23/508-366; email cím: adatvedelem@metro.co.hu), amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Az érintetteket a következő jogok illetik meg:
  •          Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
  •          Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
  •          A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
  •          Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
  •          Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
  •          Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
  •          Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  •          A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06.1.391.1400
  Fax: 06.1.391.1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

  Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik.
  12.) Egyéb rendelkezések
  Érvénytelennek minősül a Játékos Pályázata, amennyiben az a jelen Szabályzatban említett követelményeknek nem felel meg, így különösen, ha annak tartalma nem értelmezhető vagy jogszabályba ütközik (pl. indokolatlanul sértő, megbotránkoztatást keltő), illetve ha ismételten ugyanolyan tartalommal vagy elkésetten kerül megküldésre. Mindemellett érvénytelennek minősül a receptfeltöltő Pályázata akkor is, ha maga a Játékos a 3.) pontban meghatározott követelményeknek nem felel meg.
  Játékos a recepttel kapcsolatban kizárólagos jogokkal rendelkezik, kijelenti, hogy a recept saját fejlesztés, az semmilyen formában nem azonosítható mások által készített receptekkel. Más receptjével való regisztráció kizárást von maga után. A Szervező és Lebonyolítók harmadik fél Játékos receptjével kapcsolatos követeléseiért - amely abból ered, hogy azt a Játékos jelen szabályzatban meghatározott feltételek megszegésével használta fel - nem tartoznak helyt állni.
  Szervező és a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.
  Szervező és a Lebonyolítók a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e jelen Szabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

  A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.

  A csoportos részvétel a Játékban tilos. Amennyiben akár a Szervező, akár a Lebonyolítók által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

  Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, akár a Szervező, akár a Lebonyolítók bármelyike saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolítók felelősségüket kizárják. A Szervező bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

  A Szervező és a Lebonyolítók kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók felhívják a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Nyereményjátékokban résztvevő, általuk regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges számváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező és a Lebonyolítók nem vállalja. A Szervező és a Lebonyolítók nem vállalják felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal összefüggésben, akár a Játékosnál, akár a Játékoson és a Szervezőn és a Lebonyolítókon kívüli harmadik személynél bekövetkezett kárért.

  Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

  A Szervező és a Lebonyolítók a Nyereményjátékokból érvénytelenség okán kizárhatják azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat felelősség nem terheli.

  A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező és a Lebonyolítók nem vállalják a felelősséget.

  A Szervező és a Lebonyolítók nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár, ezen igényeknek nem kötelezettje.A főzőnap nyertesei között kiosztásra kerülő, 8.) a) pontban meghatározott termékek esetén a jótállás kötelezettje a DeLonghi Kft.

  13.) A Szervező fenntartja magának a jogot a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen játékszabályzat egyoldalú módosítására ill. visszavonására.

  Budapest, 2018.szeptember 26.
  METRO Kereskedelmi Kft.
  Szervező


  1. SZÁMÚ MELLÉKLET: PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

   

  MM1821-ES IDŐSZAK: 2018.09.26. ÉS 2018.10.09. KÖZÖTT

  Burgonya nagykocka 5kg vagy 10kg/ zacskó
  Szalmonella ellen kezelt tojás, 3 db/tálca, "L"
  Kápia paprika 500g/ csomag
  Szatmári Kacsa vákuumcsomagolt, kg
  Friss pulyka felsőcombfilé vákuumcsomagolt, kg
  Friss sertéskaraj Kometa 99, kb. 20 szelet vákuumcsomagolt, kg
  Gallicoop prémium classic pulykamell, kg
  Milli főzőtejszín, 200 ml/db, 2 db/ gyűjtő
  Riska UHT tej 1,5% , 1l/db, 12db/gyűjtő
  Magyar teavaj, 100g/db
  Szarvasi mozzarella többféle, 100g/db
  Szarvasi mascarpone, 500g/db
  20% kedvezmény minden Rana friss tésztára pl.: Rana friss tészta, többféle, 400g/db
  Rama tégla, 500g/db
  20% kedvezmény minden Kikkoman és Tabasco szószra pl.: Kikkoman szójaszósz, 1l/db
  10% kedvezmény minden Bunge Pro termékre! 3-10l pl.: Bunge Pro vajas étolaj, 3l/db
  20% kedvezmény Uncle Ben’s szószra és rizsre pl. Uncle Ben’s főzőtasakos risz 1kg/db
  15% kedvezmény minden Univer ketchup, mustár, majonéz árából! 620-700 g/db pl. Univer ketchup 700g/db
  15% kedvezmény minden Paco hüvelyes termékre pl. Paco tarkabab 500g/db
  15% kedvezmény minden Rege savanyúságra és befőttre pl. Rege magozott meggybefőtt 700g/db, töltőtömeg: 350g/db
  10% kedvezmény minden Lucullus gasztro fűszerre pl.: Sültkrumpli fűszer, 700g/db
  Nagy és Fiai virágméz, 900g/db
  Koronás finomított kristálycukor, 1kg/db
  Szamos marcipánmasszák pl.: Marcipánmassza, 150g/db
  20% kedvezmény minden Lavazza kávéra és kávékapszulára pl. Lavazza Oro szemes kávé, 1 kg/db
  Boci táblás csokoládé többféle, 85-90g/db
  Szerencsi kakaópor, 1kg/db
  Hohes C gyömölcslé többféle, 1l/db


   

  MM1822-ES IDŐSZAK: 2018.10.10. ÉS 2018.10.22. KÖZÖTT

  Banán, kg
  Jumbo tojás "L/XL" , 10db/doboz
  Fokhagyma gerezd, 1kg/zacskó
  Boleró mix, 150g /zacskó
  Szatmári Kacsa Friss hízott kacsamell csont nélkül bőrrel, vákuumcsomagolt, kg
  Friss pulyka felsőcombfilé vákuumcsomagolt, kg
  Friss sertéskaraj Kometa 99, kb. 20 szelet vákuumcsomagolt, kg
  Gallicoop prémium classic pulykamell, kg
  Milli főzőtejszín, 200 ml/db, 2 db/ gyűjtő
  Riska dobozos tej 2,8% és 3,5%, 1l/db
  Riska SÉF tejföl 20%, 1kg/db
  Szarvasi szeletelt mozzarella többféle, 100g/db
  Szarvasi mascarpone, 500g/db
  Nádudvari félzsíros túró, 450g/db
  Debic főzőtejszín 20%, 1l/db
  Rama kocka, 250g/db
  20% kedvezmény minden Kikkoman és Tabasco szószra pl.: Kikkoman szójaszósz, 1l/db
  10% kedvezmény minden 2, 3,5,10l Vénusz olajra
  20% kedvezmény Uncle Ben’s szószra és rizsre pl. Uncle Ben’s főzőtasakos risz 1kg/db
  15% kedvezmény minden 620-700 g Univer ketchupra, mustárra, majonézre pl. Univer majonéz 620g/db
  15% kedvezmény minden Paco hüvelyes termékre pl. Paco tarkabab 500g/db
  10% kedvezmény minden Pankó morzsára pl.: Pankó morzsa natúr 200g/db
  10% kedvezmény minden Lucullus gasztro fűszerre és fűszerkeverékre 80-700g/db pl.: Lucullus gastro bazsalikom 100g/db
  Nagy és Fiai akácméz, 900g/db
  Koronás finomított kristálycukor, 1kg/db
  Szamos marcipánmassza, 3x-os fehér marcipánmassza pl.: Marcipánmassza, 150g/db
  15% kedvezmény minden Lavazza kávéra és kávékapszulára pl. Lavazza Oro szemes kávé, 1 kg/db
  20% kedvezmény minden Mutti paradicsomkonzvervre pl.: Mutti paszírozott paradicsom 700g/db
  20% kedvezmény minden Barilla tésztára, 250g-5kg pl.: Barilla spagetti 500g/db
  Debic főzőtejszín 20%, 1l/db
  MAGGI alapok és ínyenc levesek többféle 29-78g/db pl.: MAGGI Tésztás fortélyok Carbonara spagetti alap 30g
  Boci táblás csokoládé többféle, 85-90g/db


  2. SZÁMÚ MELLÉKLET
  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – METRONYEROHETEK.HU oldal

   

  1. Általános információk

  a) Bevezetés
  Köszönjük weboldalunk iránti érdeklődését. A vevők adatainak védelme és azok, a vevők által elvárt módon történő felhasználása, a legfőbb prioritás számunkra. Ennek megfelelően a következő adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatást nyújtani vevőink számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról.

  b) Adatkezelő
  Mi, a METRO Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 3.), a GDPR és az Info tv. szerint adatkezelő, ezért felelősséggel tartozunk a jelen dokumentumban ismertetett adatkezelésért.
  c) Adatvédelmi tisztviselő
  Bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken:
  METRO Kereskedelmi Kft. adatvédelmi tisztviselő, 2040 Budaörs, Keleti utca 3., telefon:06-23/508-366, e-mail: adatvedelem@metro.co.hu
   
  2. A személyes adatok kezelése weboldalunk felkeresése során
  Weboldalunk felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül. Az Ön termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím, a dátum és idő, termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítja. Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat. Minden egyéb adatkezelés – az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével – kizárólag az itt foglalt adatkezelési tájékoztatónak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például regisztráció, online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre. Megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk annak biztosítása érdekében, hogy a regisztrációhoz vagy egyéb szolgáltatásokhoz történő bejelentkezéskor kódolva, vagyis illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok. Az alábbiakban további információk találhatóak, különösen az általunk használt technológiákkal kapcsolatban.
  a) Nyomon követés
  1.) Google Analytics
  A Google Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe vesszük. A Google Analytics sütiket használ. A sütik által az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-szerverre kerülnek, és ott tárolják őket. Ezt megelőzően a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államain belül. Teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítanak lerövidítés céljából a Google USA-ban található szervereire. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Ön weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön elutasíthatja a sütik használatát. Ön megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ön IP-címét). Ehhez töltse le és telepítse a következő linken található beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
  b) Az adatok címzettjei
  Vállalatunk a nemzetközi szinten működő METRO Csoporthoz tartozik. A fenti 2. pontban említett célok elérése érdekében szolgáltatókat – azaz a GDPR és az Info tv. értelmében adatfeldolgozókat – veszünk igénybe például a felhő tárhely-szolgáltatások, platform és karbantartási szolgáltatások, e-mail és SMS szolgáltatások, ügyfélszolgálati és telefonos kapcsolattartó szolgáltatások vagy a személyre szabott hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások céljából. Ezek között a szolgáltatók között külső szolgáltatók és a METRO Csoporton belüli szolgáltatók is megtalálhatók, pl. a METRO Csoport megosztott szolgáltató-központjai, amelyek az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli és azokon kívüli országokban találhatók (vagyis a METRO Csoport a METRO-nom GmbH által üzemeltetett nemzetközi adatközpontja). A szolgáltatókkal kötött szerződésekben szereplő rendelkezések révén biztosítjuk, hogy az általunk igénybe vett szolgáltatók a személyes adatokat az európai adatvédelmi törvénynek megfelelően dolgozzák fel a magas szintű adatvédelem biztosítása érdekében, még olyan esetekben is, amikor a személyes adatokat olyan országba továbbítják, ahol az adatvédelem szintje ettől eltérő, és amelyet illetően az EU Bizottsága nem fogadott el megfelelőségi határozatot. A személyes adatokat más címzettek részére nem továbbítjuk, kivéve azokat az eseteket, amikor erre a törvény kötelez. A nemzetközi adattovábbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokra vonatkozó további információkkal kapcsolatban kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbi e-mail címen: adatvedelem@metro.co.hu
  c) Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak
  A személyes adatok megadása nem kötelező. Ön nem köteles a személyes adatait megosztani cégünkkel, és ilyen adatszolgáltatásra törvényes vagy szerződéses előírás sem kötelez. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár az Ön részére azon kívül, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásainkat, ha ahhoz személyes adat megadása szükséges. A weblapunkon esetlegesen megadott személyes adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig erre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében az adatot feldolgozták. Amennyiben figyelembe kell venni a kereskedelmi és adóügyi jogszabályokban előírt megőrzési időszakokat is, a megőrzési időszak bizonyos adatok esetén akár 8+1 évre is kiterjedhet. Eltérő megőrzési időszakra lehet szükség továbbá a METRO jogos érdekeinek védelme (pl. az adatbiztonság megőrzése, az adatok illetéktelen felhasználásának megelőzése vagy bűnelkövetők elleni peres eljárás lefolytatása) miatt. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.
  3. Felhasználói jogok
  Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az 1. c) pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie.
  Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:
  Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
  Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
  A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
  Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
  Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
  Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
  Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az ÁAR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06.1.391.1400
  Fax: 06.1.391.1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

  A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

A Szervező a nyereményjáték lezárulta után, 90 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A játék szervezője a METRO Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 3.).

Márkák